Huishoudelijk reglement

 1. SLUIT STEEDS DE VOORDEUR EN DE GARAGEPOORT TEN EINDE ONGEWENSTE BEZOEKERS TE VERMIJDEN. VANAF 22.00 IS HET TOEGELATEN DAT DE BEWONERS DE TOEGANGSDEUREN VAN HET GEBOUW OP SLOT DOEN.

 

 1. DE LIFT MAG NIET GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN JONGER DAN 14 JAAR TENZIJ DIE VERGEZELD ZIJN DOOR VOLWASSENEN. HET IS VERBODEN DE LIFT TE GEBRUIKEN BIJ BRAND IN HET GEBOUW OF GARAGE.

 

 1. REKENING HOUDENDE MET HET GEMEENTELIJK REGLEMENT, DIENT HET HUISVUIL, PAPIER e.d. OP VOORZIENE PLAATS EN TIJDSTIP OP HET TROTTOIR GEPLAATST TE WORDEN. HET HUISVUIL MOET OP DE STOEP AAN DE GARAGEPOORT GEPLAATST WORDEN TEN VROEGSTE DE AVOND (NA 20U00) VOOR DE DAG VAN DE OPHALING VAN HET HUISVUIL.

 

 1. TIJDELIJKE OPSLAG VAN VUIL MAG ALLEEN IN EEN DAARVOOR BESTEMDE VUILBAK IN UW KELDER BIJHOREND AAN HET APPARTEMENT. OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN DE BRANDWEER MAG ER NIETS ANDERS DAN DE AUTO OP DE AUTOSTAANPLAATSEN ACHTERGELATEN WORDEN.

 

 1. DE GEMEENSCHAPPELIJKE KELDER(S) EN TELLERLOKALEN DIENEN NET TE WORDEN GEHOUDEN. DE BEWONERS MOGEN ER GEEN HUISVUIL NOCH ANDERE VOORWERPEN IN OPSTAPELEN.

 

 1. OM DE VEILIGHEID EN OM ONGELUKKEN TE VERMIJDEN IS HET NIET TOEGELATEN DE ONDERGRONDSE PARKING ALS SPEELRUIMTE TE GEBRUIKEN. ER MOGEN OOK GEEN WERKZAAMHEDEN AAN VOERTUIGEN WORDEN UITGEVOERD NOCH ENIGE ANDERE WERKZAAMHEDEN ZIJN TOEGELATEN IN DE ONDERGRONDSE PARKING.

 

 1. ALLE GORDIJNEN DIE ZICHTBAAR ZIJN VANAF DE BUITENKANT, MOETEN VOORZIEN ZIJN VAN EEN WITTE KLEUR (gebroken wit) DIT OM DE EENVORMIGHEID VAN HET GEBOUW TE BEKLEMTONEN. (Idem Lamellengordijnen)

 

 1. DE GEMEENSCHAPPELIJKE TRAP EN HALL DIENEN VOLLEDIG VRIJ GEHOUDEN TE WORDEN. FIETSEN, KINDERWAGENS OF ANDERE PRIVATE GOEDEREN MOGEN ER NIET ACHTERGELATEN WORDEN.

 

 1. HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGELATEN IN HET COMPLEX.

 

 1. DE NACHTRUST DIENT GERESPECTEERD TE WORDEN TUSSEN 22.00u EN 07.00u. (Binnenshuis geen hakken of zware schoenen dragen, maar altijd zacht schoeisel! Verder vragen we met aandrang, alle stoelen of andere verplaatsbare meubelen te voorzien van viltjes onder de poten, zodat het verschuiven van meubelen onhoorbaar wordt.)

 

 1. GEEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID GEVAARLIJKE, ONTVLAMBARE OF HINDERLIJKE PRODUCTEN MOGEN IN HET GEBOUW WORDEN OPGESTAPELD.

 

 1. HET IS VERBODEN LINNEN UIT TE HANGEN AAN GEVELS OF OP BALKONS.

 

 1. PRIVATIEVE DAK- OF SCHOTELANTENNES EN AIRCO’S ZIJN VERBODEN.

 

 1. OP DE BALKONS MAG NIETS GEPLAATST WORDEN, MET UITZONDERING VAN TERRASMEUBELEN. BERGKASTEN EN VERSIERINGEN ZIJN VERBODEN. PLANTBAKKEN EN PLANTEN EN BLOEMEN ZIJN TOEGELATEN.

 

 1. AAN DE BORSTWERING OF BALUSTRADE MAG ER NIETS GEHANGEN EN/OF VASTGEMAAKT WORDEN. OOK GEEN PLANTEN, PLANT OF BLOEMBAKKEN, OF VERSIERINGEN.

 

 1. PARASOLS EN WINDSCHERMEN MOETEN EEN NEUTRALE KLEUR HEBBEN EN ZONDER PUBLICITEIT ZIJN.

 

 1. GEBRUIK DE AFVOERLEIDINGEN NOOIT OM HINDERLIJKE OF VOOR DE VOLKSGEZONDHEID GEVAARLIJKE PRODUCTEN DOOR TE SPOELEN.

 

 1. KOKEN OP DE TERRASSEN (BVB BBQ) IS NIET TOEGELATEN.

 

 1. HET IS VERBODEN TE VERHUIZEN VIA DE GEMEENSCHAPPELIJKE LIFT EN TRAPHAL.

 

 1. HET IS VERBODEN TE ROKEN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN.